Monday, January 7, 2019

SLTB bus stand - Moartuwa

This photo was taken on August 06, 2012 in Moratuwa, Western, LK, using a Canon IXUS 210.
Click for the full size picture.
Moratuwa SLTB bus stand in August 2012. -- මොරටුව ශ්‍රී ලං.ග.ම. බස් නැවතුම්පොළේ නවතා ඇති මොරටුව ඩිපෝවට, කටුබැද්ද ඩිපෝවට සහ කොළඹ සුඛෝපබෝගී නාගරික සේවා නියමු ව්‍යාපෘතියට අයත් බස් රථ 2012 වසරේ අගෝස්තු මස 06 වන දින.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...